Yes - Sport & profil

Bli kunde hos oss:

Salgsbetingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) fra www.yesprofil.no

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.yesprofil.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun varer til kunder i Norge.

Nettbutikkalle priser er inkl mva, frakt kommer i tillegg med 125,- inkl mva

Profilprodukter –  priser oppgitt er basert på et minimumsantall, ekskl mva og frakt. Riktige produktpriser vil bli gitt etter forespørsel.

 

1. Parter

“Selger er: YES SPORT OG PROFIL AS, Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen, Besøksadresse; Lønningsflaten 39, 5258 Blomsterdalen, [registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 994835602, telefon: 55 38 09 00 , e-post: post@yesprofil.no, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er: firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.” 

 

2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken

Nettbutikken viser priser inkl mva, frakt kr 125,- inkl mva kommer i tillegg uavhengig av antall kjøp.
Mottatt ordre er bindene. Falske ordrer vil bli politianmeldt. Svindel og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt. 

Data som blir registrert i vårt system skal kun brukes som informasjon for utsendelse av varer i tråd med personopplysningsloven.

 

3. Bestillings- og avtaleprosess

”Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se info http://forbrukerportalen.no/filearchive/topic_angrerett_paa_varer.pdf .

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.”

Uavhentede pakker
Dersom kjøper ikke henter ut en pakke som er bestilt, vil kjøper bli belastet med minimum kr 500,- for tur/retur frakt og ekspedisjonsgebyr. (har vi hatt ekstra omkostninger pga at pakken er stor, vil gebyret øke deretter) Etter 10 dagers betalingsfrist vil kravet bli sendt til vårt inkassobyrå uten videre varsel. 
Kunder som ikke har hentet ut pakken sin, får ikke handle hos oss igjen. 
 

 

4. Opplysninger gitt i Nettbutikken

Priser oppgitt er inkl mva, frakt kommer i tillegg med kr 125,- inkl mva

”Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.” 

Vi tar forbehold om at fargene kan avvike fra foto. Ved hvert produkt vil du finne mål/størrelse. Vi oppfordrer til å sjekke mål på produktene, fordi det er ofte vanskelig å oppfatte størrelsen ved kun å se på bilde.

 

5. Betaling

Nettbutikk – vi tilbyr Faktura eller avbetaling via Klarna for privatpersoner (se betingelser i kjøpsbildet i handlevognen).

Profilprodukter til firma vil bli fakturert etter varer er levert.

Ved delleveranse belastes kun delleveransen.

Profilprodukter : Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer) Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet to ganger årlig.

 

6. Levering og forsinkelse

”Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Produkter kjøpt i Nettbutikk – levering innen 3-4 dager.

Produkter som tilbys i Profilprodukter er levering avhengig av logotrykking etc.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene heve kjøpsavtalen.” Fakturering av varen vil ikke skje før varen er sendt/levert.

 

7. Undersøkelse av produktene

”Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.”

 

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

”Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten ref http://forbrukerportalen.no/temaer/angrerett

 

9. Garanti

”Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 8”.

 

10. Salgspant

”Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.”

 

11. Tvister

”Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.”

 

12. Frakt

Frakt til vårt lager er inkludert, frakt fra vårt lager kommer i tillegg – se for øvrig pkt Generelt.